Aanvraagformulier

Heeft u een goed initiatief voor ouderen binnen de gemeente Tiel? Leest u dan eerst hier de criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. En klik hier voor onze privacyverklaring. Voldoet u aan de criteria, vul dan dit formulier volledig in en klik op ‘verzenden’. Wij zullen u informeren over de uitkomst van onze beoordeling.

Aanvraagformulier

Algemene gegevens

Aanvrager

Contactpersoon

Activiteit

Geraamde uitgaven (maximaal 8 posten)

Geraamde inkomsten (maximaal 8 posten)

Instanties waar subsidie of bijdrage is aangevraagd (maximaal 5 posten)

Eventuele bijlage(n)

Ondertekening

Bezig met versturen