Projecten

Hieronder vindt u enkele projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis. Heeft u een goed initiatief voor ouderen? Klik hier.

Virtuele fiets

Zorgcentrum Walstede ontving een subsidie van € 6.235,- voor een virtuele fiets. De regenten mevr. Son en mevr. Sewalt van het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis overhandigden de subsidie.

Vernieuwbouw De Teerling

Wij verleenden een bijdrage aan de vernieuwbouw van de accommodatie van de Jeu de Boules Vereniging de Teerling. In totaal droegen wij voor de vernieuwbouw van het Boulodrome een bedrag van € 85.000,- bij. Voorzitter dhr. F. A. van Es overhandigde de cheque.

Media-apparatuur voor het Inloophuis

 Het Inloophuis in het Sociaal Plein Tiel aan de Dr. Schaepmanstraat 23 ontving van ons een subsidie van € 4.000,- voor media-apparatuur. Onze bestuursleden mevr. Y. Son en mevr. J. Sewalt reikten de subsidie uit.

60+ Soos Passewaaij

Wij zijn sponsor van de jaarlijkse Burgerinitiatief Award in de categorie ouderen. Aan de Award is een prijzenbedrag van € 1.000,- verbonden. De award over 2021 is gewonnen door de 60+ Soos Passewaaij.

Zomerschool voor senioren, sinds 2014

Wij steunen dit initiatief van de gemeenteraad Tiel. Door subsidie te verlenen, was het mogelijk om tegen sterk gereduceerde tarieven cursussen en educatieve activiteiten voor senioren aan te bieden. De Zomerschool was de afgelopen periode zeer succesrijk en voorziet in een behoefte bij de ouderen.

Cultureel Seniorenfestival Agnietenhof

Sinds 2014 subsidiëren wij dit festival. Hierdoor kan tegen een zeer aantrekkelijk tarief voor de senioren een theatermiddag met een high tea worden georganiseerd. Deze activiteit blijkt erg succesvol en bestaat wegens grote belangstelling de laatste jaren uit twee middagen.

Aankoop duofiets

Wij verleenden in 2016 een bijdrage voor de aankoop van een duofiets voor Verzorgingshuis Westlede en “De Herbergier”.

Kustgras atletiekbaan Astylos

Wij verleenden een bijdrage aan Atletiek en Wandelsportvereniging Astylos voor de aanleg van een kunstgras atletiekbaan.

Renovatie oude autobus

Omstreeks 1938 reed er een prachtige autobus in Tiel. Wij droegen bij aan de renovatie ervan.

Clubgebouw De Teerling

Wij droegen bij aan de herinrichting van het clubgebouw van deze Jeu de Boules vereniging.

Toneel in Wadenoyen

Al vele jaren verzorgt de plaatselijke toneelvereniging rond Koningsdag een voorstelling in Wadenoyen voor ouderen uit geheel Tiel met subsidie van Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis.

Boottocht AVGN

In 2013 organiseerde AVGN (Algemene Vereniging Gehandicapten Nederland) met een aanzienlijke subsidie van onze stichting een boottocht (dagje uit) voor onder andere ouderen.

Wijkcentrum Westroyen

Wij verleenden de Stichting Wijkcentrum Westroyen in 2016 een substantiële bijdrage voor de aanschaf van inventaris voor het wijkcentrum.

Aankoop rolstoelbus

Aan Vrienden van Vrijthof verleende Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis in 2009 een belangrijke subsidie voor de aankoop van een rolstoelbus voor ouderen en gehandicapten.