Onze geschiedenis in vogelvlucht

Bijdragen aan welzijn en levensgeluk

Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis is formeel als stichting opgericht in 1979. In vroegere jaren was het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis sterk gelieerd aan de gemeente Tiel maar sinds 2004 is het onafhankelijk. Wij houden het gedachtegoed in stand van de gelijknamige, liefdadige instelling. Dat doen wij door initiatieven te subsidiëren die bijdragen aan het welzijn en levensgeluk van ouderen in Tiel.

Zeven eeuwen

De geschiedenis van het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis in Tiel – ook wel bekend als gasthuis – begint in het midden van de veertiende eeuw. De oudste vermelding dateert uit 1367. De verzorgende taak van de instelling werd opgeheven toen in 1965 de Algemene Bijstandswet werd ingevoerd. Het ‘huis’ heeft dus maar liefst zeven eeuwen bestaan. Tot 1804 was het gevestigd in de Gasthuisstraat en daarna in de Ambtmanstraat. De bewoners gingen vervolgens naar Gasthuislinge, het huidige verzorgingshuis Lingewaarde.

Gasthuislinge 1975

Gasthuislinge in Tiel, 1975

Woonfunctie terug

Na opheffing, kocht de gemeente Tiel het pand aan de Ambtmanstraat om het jaren later over te dragen aan een woningcoöperatie, die het na een grondige restauratie zijn oorspronkelijke functie teruggaf als woonvoorziening voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Het pand is nu in gebruik als ‘De Herbergier’, een woonvorm voor mensen met dementie.

De stichting als subsidieverstrekker

Toen wij als stichting na 1965 niet meer verantwoordelijk waren voor de huisvesting van ouderen, kregen wij de functie van subsidieverlener in het verlengde van de oorspronkelijke doelstelling. Sinds die tijd hebben wij talloze activiteiten gefinancierd die worden georganiseerd door organisaties en particulieren.

Wilt u ook subsidie aanvragen? Hier leest u hoe u dat doet.

Bewoners jaren 20

Bewoners bij de voorgevel, circa 1925