Over de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis

Onze stichting is een voortzetting van het verzorgingshuis Het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis, in de volksmond ook wel het ‘gasthuis’ genoemd.

Het gasthuis kent een rijke geschiedenis. Het bestaat al sinds 1367 in Tiel en is sinds eeuwen gevestigd aan de Gasthuisstraat en de Ambtmanstraat. Het huidige, nog bestaande gebouw aan de Ambtmanstraat opende in 1805 zijn deuren voor de verzorging van ouderen die het burgerrecht van Tiel bezaten. In dit tehuis, dat toen als instelling van weldadigheid bekend stond, konden zij onderdak en verzorging krijgen.

Hoewel in 1967 de taak van het gasthuis is veranderd en er sinds die tijd geen ouderen meer werden verzorgd, is het gedachtegoed nog springlevend.

Onze stichting houdt dit in stand door activiteiten (mede) te subsidiëren voor de ouderen in de gemeente Tiel. Deze subsidies zijn mogelijk uit de opbrengst van het vermogen van de stichting, dat in zeven eeuwen is gevormd.

Hier leest u alles over onze geschiedenis.

Ons bestuur

De regenten van Stichting OBMV Tiel 2023

Onze regenten zijn:
(boven, van links naar rechts)

dhr. A.F.M. Duquesnoy (administrateur)
dhr. A. den Ambtman (regent)
dhr. M.J.J. Melissen (regent)
mevr. J.H.A. Preisser (regent)

(onder, van links naar rechts)
dhr. H.R. Petersen (regent)
dhr. F.A. van Es (voorzitter)
mevr. I.C.M. Son – Stolk (secretaris / penningmeester)

Hier vindt u onze doelstelling zoals deze is vermeld in de statuten.