Onze doelstelling en financiële verantwoording

Uit de statuten: ons doel

“De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk het behartigen van de stoffelijke en geestelijke belangen van alle ouderen die in de gemeente Tiel woonachtig zijn en voorts al hetgeen met een en andere rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; het scheppen van voorwaarden welke nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd van ouderen overkomende zinvolle levensperiode.”

Financiële verantwoording

Klik hier voor de Balans 2021

Klik hier voor de Exploitatierekening 2021

Klik hier voor het Bestuursverslag 2021

Spaarvarken